Al maestro Franco Battiato

Sicilia bedda mia
Sicilia bedda
Chi stranu e cumplicatu sintimentu
Gnonnu ti l’aia diri
Li mo peni
Cu sapi si sì in gradu di capiri
No sacciu comu mai
Ti vogghiu beni

Veni l’autunnu

Stamu un pocu all’umbra
Ca c’è troppu suli
Veni l’autunnu
Scura cchiù prestu
L’albiri perdunu i fogghi
E accumincia a scola
Da mari già si sentunu i riuturi
E a mari già si sentunu i riuturi
Mo patri m’insignau lu muraturi
Pi nan sapiri leggiri e scriviri
È inutili ca ‘ntrizzi
E fai cannola
Lu santu è di mammuru
E nan sura
Sparunu i bummi
Supra a Nunziata
‘N cielu fochi di culuri
‘N terra aria bruciata
E tutti appressu o santu
‘Nda vanedda
Sicilia bedda mia
Sicilia bedda
Chi stranu e cumplicatu sintimentu
Gnonnu ti l’aia diri
Li mo peni
Cu sapi si sì in gradu di capiri
No sacciu comu mai
Ti vogghiu beni
ما اسمك؟ اسمي خليفة
ادرس اللغة العربية
لكل شيء وقت وأذان
لكل شيء وقت وأذان
لكل حلم مثابر أمل
لكل حلم مثابر أمل